ਧਰਮ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਕੀ ਹੈ ?

ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ੈਦ ਕੋਲੋਂ ਉਮਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ੈਦ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਸਿਰ ਹਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ , ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ” ਤੇ “ਆਲਮ ਦਾ ਡੋਲ੍ਹ ਜਾਣਾ” .
ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਲਾਮ (ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ-ਦਾਇਕ ਨੇ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਮਰਾਇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨ ਉਲਟਾਏ ਨੇ।
“ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਗਾਵੇ”
ਅਜ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ
(ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
ਆਏ ਦਿਨ ਆਲਮ (ਪ੍ਰਚਾਰਕ ) ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ।
ਨੋਟ ਪੋਸਟ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਜੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ-ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਮੁਕਦੀ ਨਹੀ ਕਿਉਕਿ
ਅਬਿਚਲ ਨੀਵ ਧਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕਬਹੂ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ॥
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top