ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਰਕ

ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਰਕ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾ “ਸੰਤ ਗਾਥਾ” ਚ ਇਕ “ਛਲੋਨੇ ਵਾਲੇ” ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਕੇ ਏ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗ ਆ, ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰੱਬੀ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਭਜਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਚੋ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ।
ਵੈਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਨਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆਮ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥
ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਕਹਦੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥
ਗੁਰੁੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰਿ ਕਚੁ ਪਿਚੁ ਬੋਲਦੇ
ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜਿ ਪੜੀਐ ॥
ਨੋਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤੇ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਬਸ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੁਮਤਿ ਬਖਸ਼ੇ
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top