ਉਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ …
ਬਖ਼ਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ
ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ …


Related Posts

172 thoughts on “sver da vela

 1. 🙏🙏ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ🙏🙏

 2. 🙏🙏ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ🙏🙏

 3. 🙏🙏ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸਦ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ੳੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ.ਸਦਕੇ ਜਾਂਵਾਂ ਉਨਾਂ ਉਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਹਿਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਨਬਾਈ. ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਜੀ🙏🙏

 4. Waheguru ji Waheguru ji Waheguru ji Waheguru ji Waheguru ji Waheguru ji Waheguru ji Waheguru ji Waheguru ji

 5. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

 6. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ , ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ 🙏🏻❤️

 7. 🙏🙏ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ🙏🙏ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ🙏🙏

 8. Waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji

 9. ੴ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਅਪਣਾ ਬਿ੍ਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਪਣੇ ਕੋ ਸਾਂਸ ਸਾਂਸ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ🙏🙏

 10. 🙏🙏ੴਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਉ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ🙏🙏

 11. 🙏🙏ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਿਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ🙏🙏

 12. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਹਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਲਿਆਉ 🙏🙏🙏

 13. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।

 14. Waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru waheguru

 15. 🙏🙏ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 🙏🙏

 16. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

 17. 🙏🙏ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ🙏🙏

 18. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

 19. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

 20. 🙏🙏ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਠੇ ਸੱਭੇ ਥਾਂੳਂ ਨਹੀ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ🙏🙏

 21. 🙏🙏ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ🙏🙏

 22. 🙏🙏ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਪਰੀਵਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸਾਂ ਅਪਣਾ ਮੁਹਰ ਭਰਿਆ ਹਥੱ ਰਖੋ ਜੀ ਸਰਬਤੱ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾ ਪਾਸ ਜੀ🙏🙏

 23. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ੍ਰਪਾ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top