ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੋ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ,
ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਣਾ।
1.ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੂਰੇ ਦਾ,
ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇ,ਸਦਾ ਨੰਦ ਦੇ ਨੂਰੇ ਦਾ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ,ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ
ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੋ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ,
ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਣਾ।
2. ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ,ਛੇ ਸਾਲ ਸੀ ਵੱਡਾ।
ਅਸਤ੍ਰ ਸਸਤ੍ਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ,ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ ਵੱਡਾ।
ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ,ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ।
ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ,ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਣਾ।
3. ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ,ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦ ਪਾਈ।
ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ,ਜਿੰਦ ਭੋਰਾ ਨੀ ਘਬਰਾਈ।
ਵੈਰਾਗ ਗੁਰਾਂਦਾ ਸੀਨੇ ਭਰਿਆ,ਹੁਣ ਕਦ ਇਸ ਰੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ।
ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ
ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਣਾ।
4. ਦਿੱਲੀਓਂ ਚੁੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ,ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆਇਆ।
ਨੌਂ ਛਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਛਾਤੀ ਲਾਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਰੰਘਰੇਟਾ,ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣਾ।
ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਣਾ।
5. ਚੌਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸੂਰਾ ,ਵਾਂਗ ਜੋਧਿਆਂ ਖੜਿਆ।
ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਂ ,ਸੂਰਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੜਿਆ।
ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ।
ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਣਾ।
6.ਓਸ ਬਖਸਕੇ ਤੁਸ ਬੁੱਧੀ,ਬਾਬਾ ਸਬਦ ਸੀ ਆਪ ਲਿਖਾਇਆ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਲਿਆਣਾ ਨੂੰ,ਆਪਣਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਘਰੇ ਦੱਸਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ,ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ।
ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਣਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ 9463257832

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top